สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ( 1 )
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2654 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563