นโยบายเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

 

ประกาศเจตจำนง สุจริต

 


กิจกรรมจิตอาสา


เข้วแถวเคารพธงชาติ

 

กิจกรรมวันสำคัญ


สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ
สพม.นครสวรรค์
www.sawan.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสววรค์ -- เลขที่ 105 / 30 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000